Політика конфіденційності

1. Визначення термінів

1.1. Адміністрація сайту - уповноважені співробітники управління Сайтом, що діють від імені інтернет-магазину «PROKRASA», які організовують і здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
1.2. Замовлення - певним чином оформлений і розміщений за допомогою технічних інструментів Сайту запит Користувача здійснення покупки обраних ним Товарів.
1.3. Компанія-перевізник - особа або підприємство, яке виконує функцію з транспортування вантажів.
1.4. Конфіденційність персональних даних - обов'язкове для дотримання Адміністрацією сайту або іншим отримав доступ до персональних даних особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.
1.5. Особистий кабінет - сторінка Сайту, яка містить інформацію замовлень Користувача, зроблених за допомогою Сайту, а також персональну інформацію, зазначену при Користувачем при реєстрації. Особистий кабінет Користувача також може містити іншу інформацію, необхідну для ідентифікації Користувача і оформлення замовлень, обсяг якої визначається інтернет-магазином «PROKRASA».
1.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, оновлення, зміна, вилучення, використання, передачу, знеособлення, блокування, видалення , знищення персональних даних.
1.7. Персональні дані - будь-яка інформація, прямо або побічно відноситься до певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
1.8. Користувач - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
1.9. Користувач - особа, яка переглядає інформацію на Сайті і / або замовляє, отримує, резервує Товари за допомогою технічних інструментів Сайту.
1.10. Реєстрація - заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті із зазначенням необхідних для ідентифікації даних.
1.11. Сайт - веб-сайт, який розташований в мережі «Інтернет» за адресою: https://prokrasa.com.ua/, включаючи всі його сторінки.
1.12. Товар - це товари, зображення і / або опис яких розташоване на Сайті.
1.13. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
1.14. IP-адреса - унікальний мережеву адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.

2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання Сайту.
2.3. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Інтернет-магазин «PROKRASA» контролює і не несе відповідальність за ресурси, що належать третім особам, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступним на Сайті.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем Сайту.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на Сайті або при оформленні Замовлення для придбання Товару.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. ПІБ Користувача.
3.2.2. Контактний телефон Користувача.
3.2.3. Адреса електронної пошти (e-mail).
3.2.4. Адреса доставки Товару.
3.2.5. Місце проживання Користувача.
3.3. «PROKRASA» також захищає дані, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок сайту:
3.3.1. IP адреса.
3.3.2. Інформація з Cookies.
3.3.3. Інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до показу реклами).
3.3.4. Час доступу.
3.3.5. Адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
3.3.6. Реферер (адреса попередньої сторінки).
3.4. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю законності проведених фінансових платежів.
3.5. Будь-яка інша персональна інформація, не обумовлені вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т.д.), підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачено в п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. Цілі збору персональної інформації користувача

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті, для оформлення Замовлення.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти Персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення Замовлення, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення.
4.1.8. Обробки і отримання платежів Користувача.
4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.
4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Сайту або партнерів Сайту.
4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.12. Надання доступу Користувачеві на Сайт або сервіси партнерів Сайту з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. Способи і терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати Персональні дані третім особам, зокрема, Компанії-перевізнику, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання Замовлення Користувача, оформленого на Сайті, включаючи доставку Товару.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим чинним законодавством України.
5.4. При втраті або розголошення персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту Персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням Персональних даних Користувача.

6. Зобов'язання сторін

6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. Надати інформацію про Персональних даних, необхідну для користування Сайтом.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про Персональних даних в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у пункті 4. цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком пунктів 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності Персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування Персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів Персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених пунктів 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:
7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.
7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Була розголошена за згодою Пользователя.

8. Вирішення спорів

8.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають із відносин між Користувачем Сайту і Адміністрацією сайту, обов'язковим є пред'явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
8.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До цій Політиці конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти за Гарячої лінії або Чата.
9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://prokrasa.com.ua/politika-konfidentsialnosti.