Дисконтна програма

1. Участь в програмі

1.1. До участі в Програмі допускаються особи, які отримали статус учасника Програми.
1.2. Обов'язковою умовою участі в програмі є заповнення і підпис Анкети.
1.3. Учасник Програми зобов'язаний самостійно відстежувати зміни умов участі в програмі. Повний текст актуальних Правил доступний на офіційному сайті prokrasa.com.ua
1.4. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку, без будь-яких негативних наслідків для себе, змінювати перелік товарів, на які будуть поширюватися умови дисконтної програми.
1.5. Споживач, беручи участь в програмі, обізнаний і беззастережно згоден з тим, що клубна карта обміну та/або поверненню не підлягає.

2. Реєстрація учасника та отримання карти

2.1. Особі (споживачеві), яка виявила бажання взяти участь в дисконтній програмі, необхідно придбати в магазині дисконтну карту. Клубна карта може бути придбана на наступних умовах:
2.1.1. При сумі чека 100,00 грн і вище - безкоштовно на касі магазину або в місці проведення програми.
2.1.2. За 3 грн (в т.ч. ПДВ), заповнивши анкету на касі магазину або в місці проведення програми. Учасник підтверджує, що він ознайомився і погодився з даними правилами участі в дисконтній програмі і зобов'язується їх виконувати.
2.3. До моменту заповнення і підписання анкети споживач зобов'язаний ознайомитися з правилами участі в дисконтній програмі.
2.4. Учасник при заповненні анкети повинен обов'язково вказати П.І.Б., дату народження, контактний телефон та інші, обов'язкові для заповнення дані, надання яких вимагає анкета.
2.5. Паперові анкети допускаються до реєстрації тільки в тому випадку, якщо вони повністю і розбірливо заповнені і підписані учасником.
2.6. Паперова анкета вважається дійсною і може бути зареєстрована в дисконтній програмі тільки при наявності підпису учасника.
2.7. Кожен учасник програми може зареєструвати на своє ім'я тільки одну карту.
2.8. На один номер мобільного телефону може бути зареєстрована тільки одна карта.
2.9. Якщо при реєстрації клубної картки учасник програми вказав недійсний номер телефону, виконавець програми має право заблокувати її без повідомлення учасника.
2.10. На одну адресу електронної пошти може бути зареєстрована тільки одна клубна карта.
2.11. Карта є власністю виконавця і надається учаснику на період проведення дисконтної програми.
2.12. У разі зміни персональних даних (номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, місце проживання і т.д.), учасник самостійно вносить їх в розділі «особиста інформація» в особистому кабінеті на сайті prokrasa.com.ua, або повідомляє виконавцю шляхом звернення по телефону +380 (67) 209-43-44
2.13. У разі втрати, крадіжки або пошкодження клубної картки, учасник може придбати нову клубну картку на касі магазинів і в місцях проведення програми. Виконавець не несе відповідальності за затримку в заміні / видачі нової Картки.

3. Блокування картки

3.1. Виконавець має право відмовити учаснику в участі в дисконтній програмі без пояснення причини.
3.2. Виконавець має право, без будь-яких негативних наслідків для себе, заблокувати картку і припинити участь у дисконтній програмі будь-якого учасника без попередження, в тому числі, якщо учасник:
● не дотримується правила програми або порушує інші угоди між учасником і виконавцем. Факт недотримання правил дисконтної програми визначається одноосібно виконавцем і не підлягає оскарженню;
● зловживає або, на думку виконавця, недобросовісно використовує умови дисконтної програми або інші додаткові умови при реалізації дисконтної програми. Факт зловживання або несумлінного користування умовами дисконтної програми визначається одноосібно виконавцем і не підлягає оскарженню;
● надає виконавцю інформацію, яка не відповідає дійсності;
● не користується карткою більше 12 місяців;
● відмовляється від угоди на використання його персональних даних.

4. Інформаційна підтримка учасника

4.1. Беручи участь в Програмі, Учасник дає згоду на подальше отримання на його номер телефону та адресу електронної пошти, які зазначені в анкеті, новин та інших інформаційних і рекламних повідомлень від виконавця.
4.2. Учасник може дізнатися про перелік місць проведення дисконтної програми і про умови спеціальних пропозицій, доступних тільки для учасників дисконтної програми, за допомогою інформаційного центру дисконтної програми на сайті prokrasa.com.ua.
4.3. Виконавець не несе відповідальності за неможливість контакту з учасником, якщо контактні дані учасника вказані неправильно або на момент контакту змінилися. Учасники несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними в анкеті контактної інформації.

5. Згода на обробку персональних даних

5.1. Учасник шляхом вільного і жодним чином необмеженого волевиявлення дає згоду виконавцю (prokrasa.com.ua) на обробку своїх персональних даних в базі даних виконавця, добровільно наданих при заповненні анкети (в паперовому або в електронному вигляді), в тому числі, але не виключно: прізвище, ім'я, по батькові, вік (дата народження), місце проживання; номера телефонів (номера домашнього і мобільного телефонів), адреса електронної пошти, зображення на фото, відеоплівці і інших носіях, в разі їх добровільного надання учасником; будь-які інші персональні дані та відомості, добровільно надані учасником, а також інформацію про здійснені за допомогою клубної картки покупок, відповідно до мети їх обробки, визначеної цим розділом правил, і на інших умовах даного розділу правил. Дані можуть оброблятися в картотеках та / або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних. Учасник зобов'язується надавати точні і правдиві відомості про себе, а також своєчасно повідомляти виконавцю про зміни, що стосуються наданих даних.
5.2. Мета і завдання обробки персональних даних в базі. Цим учасниця повідомляється і дає згоду на те, що його персональні дані обробляються виконавцем з метою надання виконавцю можливості краще зрозуміти потреби споживачів, а також реалізації відносин між сторонами з метою:
● здійснення рекламної та маркетингової діяльності (включаючи, але не обмежуючись, такі дії, як відправлення інформаційних і / або рекламних повідомлень про акції або спеціальні пропозиції шляхом електронної, кур'єрської або поштової розсилки, відправлення смс або голосових повідомлень і т.д.);
● надання учасникам найповніших відомостей про спеціальні пропозиції в рамках дисконтної програми, для поліпшення якості послуг і товарів, пропонованих учасникам, а також з метою реалізації програми, створення нових бонусних програм, вивчення споживчого попиту, в маркетингових, інформаційних, рекламних та / або інших аналогічних цілях;
● забезпечення відносин в сфері захисту прав споживачів;
● реалізації договірних відносин;
● інші, аналогічні перерахованим вище, цілі.